Michał Walkowski - Szturmowy ferment

Zbliża się kolejna, czwarta rocznica istnienia naszego pisma. W związku z tym chciałbym spróbować przybliżyć Wam, jakiego rodzaju treści poruszane w obrębie „Szturmu” były w mojej ocenie najbardziej wpływowe względem polskiego środowiska nacjonalistycznego i jakie miały swój oddźwięk poza nim. Zaznaczyć należy, że owa wpływowość nie zakłada zawsze oryginalności, choć przeważnie dzieje się tak, że w przypadku treści powtarzanych przez nas są one pogłębiane, przedstawiane z nowej, znacznie szerszej perspektywy.

Nim przejdę jednak do otwarcia tej listy, pragnę również podkreślić, że ma ona charakter subiektywny, a kolejność wymienianych tematów jest bez znaczenia.

Idealizm

Narodowy radykalizm XXI wieku od samego początku istnienia naszego pisma był odczytywany jako idealistyczny. Co nietrudno wywnioskować – stawiamy się tym samym w opozycji do realizmu, który przez wszystkie przypadki odmieniają współcześni endecy. Oznacza to tyle, że nie chcemy liczyć się z żadnymi „chłodnymi kalkulacjami”, które często prowadzą do wykolejeń ideologicznych. Zawsze twardo i bezwzględnie podążamy ścieżką wierności ideałom, która jest istotą naszego honoru. Bez kompromisów oraz bez rachunków zysków i strat. Nacjonalistyczny idealizm dzisiaj jest jedynym ratunkiem i jedyną drogą, które mogą doprowadzić narody Europy do Rekonkwisty. Istotne w obieraniu takiej, a nie innej ścieżki życia jest także to, że szeregi idealistów nie mogą zasilać na dłuższą metę ludzie z przypadku, jak może to mieć miejsce u naszych ideologicznych, wewnątrzśrodowiskowych oponentów. Nie tolerujemy bowiem powszechnego wśród realistów modelu „BMW” (Bierny, Mierny, ale Wierny), lecz oczekujemy od naszych współbraci (a wpierw zawsze od siebie samych) pełnego poświęcenia, lojalności względem Idei.

Artykuły:

Jakub Siemiątkowski – Dlaczego potrzebujemy narodowego idealizmu?

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/3-dlaczego-potrzebujemy-narodowego-idealizmu

Jakub Siemiątkowski – Realizm czy idealizm?

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/58-racjonalizm-czy-idealizm

Antysystemowość

Drugim elementem charakterystycznym dla nacjonalizmu serwowanego przez pismo „Szturm” była zawsze antysystemowość. Zdarzało się, że postawa „anty-” z naszej strony bywała traktowana wręcz jako jedyny element światopoglądowy. W pewnej mierze osoby zarzucające nam taki charakter patrzenia na świat miały rację, ponieważ to właśnie w kontestowaniu i – nade wszystko – w postawie buntu, gniewu oraz zemsty należy upatrywać źródeł wielu z naszych postaw. Wracając jednak stricte do kwestii sprzeciwiania się systemowi – należałoby wpierw przedstawić to, jak rozpoznajemy, czym jest ów system. Otóż w naszej opinii jest to struktura wysysająca życie z narodów Europy, której to hydry dwiema głowami jest demoliberalizm i marksizm kulturowy. Zauważamy konieczność walki z nimi, ponieważ widzimy konsekwencję ich żerowania na naszej cywilizacji (a raczej tym co po niej zostało). Owymi skutkami rozsiania demoliberalnej i marksistowskiej plagi jest społeczna apatia, powszechna degrengolada moralna i relatywizowanie norm, dyktatura politycznej poprawności, czy chociażby wypieranie znaczeń kolejnych ważnych pojęć-kluczy (vide: „tolerancja” i „tożsamość”). Nie ma naszej zgody na dalsze rozprzestrzenianie się tych szkodliwych procesów. Radykalnie sprzeciwiamy się im oraz – przede wszystkim – ich twórcom. Stąd wynika także nasza niechęć do jakiejkolwiek partycypacji w tym systemie.

Artykuł:

Tomasz Dryjański – Prawdziwa antysystemowość

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/505-tomasz-dryjanski-prawdziwa-antysystemowosc

Stanowisko:

http://www.szturm.com.pl/index.php/oswiadczenia/item/338-antysystemowcy-przeciwko-nato

Antyliberalizm

Liberalizm jako ideologia indywidualistyczna o charakterze materialistycznym nigdy nie był, nie jest i nie będzie do pogodzenia z nacjonalistyczną wizją świata. Nacjonalizm powiem rozpatruje wszystkie kategorie społeczno-polityczne z perspektywy narodowej i – tym samym – kolektywnej. Stąd wciąż bawią nas różnego rodzaju próby tworzenia fałszywych konstruktów w rodzaju „wolnorynkowych narodowców”. Sama ideologia demoliberalna jest jednak wyjątkowo groźna i powodem do żartów być nie powinna. Wroga nie tylko należy znać, ale również nie powinno się go lekceważyć. Liberałowie potrafią pod płaszczykiem wzniosłych idei wolności, własności, czy tolerancji przemycać do rzeczywistości społecznej prawdziwe konie trojańskie. To przede wszystkim oni są odpowiedzialni za zepsucie narodów Europy.

Artykuły:

Krzysztof Kubacki – Demoliberalizm jest śmiercią

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/379-demoliberalizm-jest-smiercia

Paweł Bielawski - Narodowy radykalizm kontra liberalny kapitalizm – idea Tradycji kontra idea Zysku

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/492-pawel-bielawski-narodowy-radykalizm-kontra-liberalny-kapitalizm-idea-tradycji-kontra-idea-zysku

Grzegorz Ćwik – Herezja narodowego liberalizmu

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/493-grzegorz-cwik-herezja-narodowego-liberalizmu

Przeciwko marksizmowi kulturowemu

Inną tkanką, która podstępnie plugawi Europę, jest marksizm kulturowy. Jest to w gruncie rzeczy wieloletni, wielopłaszczyznowy projekt ideologicznego podporządkowania społeczeństw. Nie da się ukryć, że wiele z jego założeń niestety doszło już do skutku. Obserwujemy dzisiaj bowiem schyłkowe stadium rozkładu naszej cywilizacji. Dzieje się to za sprawą marksistowskiego marszu przez instytucje i sukcesywnego narzucania dyktatu politycznej poprawności.

Artykuły:

Michał Walkowski – Marksizm kulturowy i jego owoce

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/419-marksizm-kulturowy-i-jego-owoce

Adam Busse – Rzecz o marksistowskiej walce o uniwersyteckie dusze

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/722-adam-busse-rzecz-o-marksistowskiej-walce-o-uniwersyteckie-dusze

Etniczna koncepcja narodu

Jedną z naszych większych zasług był na pewno powrót do refleksji nad tym, czym tak właściwie jest naród i jakie kryteria należy przyjmować względem uczestnictwa w nim. Opowiadamy się za etnonacjonalizmem, który zakłada, że elementy składające się na przynależność do danego narodu są względem siebie komplementarne i wynikają z aspektu biologicznego, duchowego oraz kulturowego. Nasza jednoznaczna postawa w tym temacie odbiła się szerokim echem – zarówno w środowisku nacjonalistycznym, jak i poza nim. Mowa oczywiście o tym, że był to punkt kluczowy przekazu, który wnieśliśmy w zeszłoroczny Marsz Niepodległości. Wierzymy, że coraz więcej nacjonalistów zacznie dostrzegać wartość komplementarnego podejścia do tożsamości narodowej i skończą się wykolejenia naszej ideologii w rodzaju uznawania przez niektórych z nas osób innej rasy za mogących należeć do narodu polskiego.

Artykuł:

Grzegorz Ćwik – Co to jest naród?

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/754-grzegorz-cwik-co-to-jest-narod

Stosunek do historii

Innym ważnym elementem, który udało nam się wprowadzić w obieg i debatę środowiska narodowego w Polsce, była kwestia stosunku do historii. W zasadzie już na początku naszego istnienia odwoływaliśmy się do niesztampowych tradycji narodowych, do fragmentów historii, które nie były zazwyczaj kojarzone z naszym środowiskiem. Przypomnieć warto chociażby nasz pozytywny stosunek do powstańców, czy Józefa Piłsudskiego. Wydaje się, że do dziś niektórzy zamiast zająć się realną działalnością społeczną, narodową, wolą debatować nad trumnami Dmowskiego i Marszałka. Te spory wśród aktywistów powinny wzbudzać co najwyżej śmiech i politowanie. Mamy jednak głęboką nadzieję, że dzięki naszym staraniom ilość tych rekonstruktorów historycznych z pępowiną podpiętą pod międzywojnie jest już ograniczona do minimum. Świadomość radykalnej różnicy skali i rodzaju wyzwań, które stały przed Romanem Dmowskim, czy Marszałkiem Piłsudskim, a tymi, które stoją przed nami, wydaje się być rosnąca. Ten fakt cieszy, choć nie powinien powodować końca starań ku wspólnemu spojrzeniu naprzód.

Artykuły:

Krzysztof Kubacki – Obrażeni na historię, obrażeni na rzeczywistość

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/313-obrazeni-na-historie-obrazeni-na-rzeczywistosc

Tomasz Dryjański- W pułapce historyzmu

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/349-w-pulapce-historyzmu

Daniel Dorociński – Parę słów na obronę Marszałka

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/19-pare-slow-na-obrone-marszalka

Adam Busse – Romuald Traugutt – Ostatni dyktator Powstania Styczniowego

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/41-romuald-traugutt-ostatni-dyktator-powstania-styczniowego

Korzenie nacjonalizmu

Zwracaliśmy także niejednokrotnie uwagę na fakt, że nacjonalizmu nie sposób usytuować po żadnej ze stron osi lewica-prawica. Nie przystaje w związku z tym do niego określenie mianem skrajnej prawicy. Nasze rozumienie nacjonalizmu wiąże się raczej z charakterem rewolucyjnym i radykalnym. Ma swoje źródła między innymi w Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Artykuły:

Jakub Siemiątkowski – Jeszcze o Rewolucji Francuskiej

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/193-jeszcze-o-rewolucji-francuskiej

Patryk Płokita – Zapomniane dziedzictwo ideowe nacjonalizmu – Wielka Rewolucja Francuska

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/390-zapomniane-dziedzictwo-ideowe-nacjonalizmu-wielka-rewolucja-francuska

Międzymorze i paneuropeizm

W sferze stosunków międzynarodowych zawsze opowiadaliśmy się przeciwko Unii Europejskiej, za Wielką Europą Narodów i – w wymiarze naszego regionu – koncepcją Międzymorza. Nasz paneuropeizm wywodzimy z głębokiego przekonania o tym, że tylko wzajemna współpraca białych narodów Europy może przywrócić nam podmiotowość na arenie międzynarodowej. Natomiast Międzymorze uznajemy za najbardziej korzystny i naturalny projekt do zrealizowania w naszym regionie świata. Miałoby być ono alternatywą dla naszego wiernopoddaństwa względem UE, czy NATO i mogłoby podnieść w sposób znaczny naszą rangę.

Artykuły:

Miłosz Jezierski – Paneuropeizm w szturmowym ujęciu etnonacjonalizmu

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/644-milosz-jezierski-paneuropeizm-w-szturmowym-ujeciu-etnonacjonalizmu

Michał Szymański – Precz z eurosceptycyzmem! Niech żyje Wielka Europa!

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/57-precz-z-eurosceptycyzmem-niech-zyje-wielka-europa

Krzysztof Kubacki – Europa nacjonalizmu

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/56-europa-nacjonalizmu

Relacja:

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/402-miedzymorze-jako-alternatywa-geopolityczna-przyszlosc-narodow-europejskich-relacja-z-kongresu

Antyszowinizm

Jesteśmy przeciwnikami szowinizmu w relacjach międzynarodowych. Sami nie kierujemy się uprzedzeniami opartymi na fałszywych przekonaniach, ale tego samego oczekujemy także od innych. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że nacjonalizm w pewnej mierze oparty jest na koncepcji różnic, a nie tylko tego, co wspólne między narodami, więc w sposób oczywisty wnioskujemy o możliwości konfliktów między narodami, czy nawet antypatii.

Artykuł:

Jakub Siemiątkowski – Zdrowy i chory antyszowinizm

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/181-zdrowy-i-chory-antyszowinizm

Kwestia ukraińska

Bodaj najbardziej sztandarowym i budzącym najgorętszy sprzeciw oraz negatywne emocje wśród szowinistycznej części polskiego środowisko narodowego jest nasz stosunek do współpracy z nacjonalistami z Ukrainy. Podczas gdy znaczna część środowisk społeczno-politycznych (nie tylko nacjonalistycznych) odrzuca jakąkolwiek współpracę z naszymi południowo-wschodnimi sąsiadami, tak my już niejednokrotnie udowodniliśmy, że warto jednak wznieść się ponad historyczne niesnaski i uprzedzenia. Współpraca, którą my przez dłuższy czas prowadziliśmy, przyniosła bowiem kilka ważnych efektów i doprowadziła do zrobienia przez środowiska narodowe po obu stronach ważnych kroków naprzód.

List:

http://szturm.com.pl/index.php/oswiadczenia/item/312-list-do-radnych-miasta-lwowa

Nowe/stare formy aktywizmu

Mówienie wprost o tym, co konstytuuje charakter naszych działań, także jest nam właściwe. Pisząc o „nowych/starych formach aktywizmu” mam na myśli działalność bezpośrednią, której oficjalnie aprobować niektórzy nie chcą… zazwyczaj wiedząc jedynie do kogo się zgłosić w razie kłopotów.

Artykuły:

Witold Dobrowolski - Przemoc

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/500-witold-dobrowolski-przemoc

Jan Sobański – Chorągiew wznieś!

http://www.szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/771-jan-sobanski-choragiew-wznies

Straight edge

Ostatnim z elementów, które bywają z nami kojarzone, jest trzeźwość i odwoływanie się do zasad subkultury straight edge. Może i wszyscy nie jesteśmy abstynentami, ale na pewno znamy wartość trzeźwego umysłu i czystej krwi.

Artykuły:

Grzegorz Ćwik – Nacjonalistyczny Straight Edge: przeciwko temu co niewoli Naród

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/513-grzegorz-cwik-nacjonalistyczny-straight-edge-przeciwko-temu-co-niewoli-narod

Adam Busse - Straight Edge i sport jako alternatywa wobec nałogów współczesnego świata

http://szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/73-straight-edge-i-sport-jako-alternatywa-wobec-nalogow-wspolczesnego-swiata

Podsumowanie

Wybrane przeze mnie elementy wskazują na to, że nasza czteroletnia praca była owocna. Na każdą z tych treści składa się co najmniej jeden solidny artykuł pogłębiający daną kwestię, problematyzujący ją i proponujący jakieś jej rozwiązanie. Liczę na dalszy rozwój naszych starań. Sam nie byłem świadom tego, na jak wiele ważnych kwestii nasze środowisko się wypowiedziało.

 

Michał Walkowski