Katarzyna Skierska - Relacja ze spotkania o prawach pracowniczych - "Jak walczyć o swoje?"

W dniu 16 czerwca odbyło się w warszawskim Centrum Żoliborz zorganizowane przez Pracę Polską otwarte spotkanie z Michałem Kukułą, działaczem NSZZ „Solidarność”, pod hasłem „Jak walczyć o swoje?”.
Prelegent omówił podstawy prawne istnienia związków zawodowych w Polsce, ich cele oraz działalność zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawił liczne doświadczenia i wnioski ze swojej działalności związkowej, wyjaśnił na czym polega codzienna walka o prawa pracowników oraz ich interesy zbiorowe i indywidualne. Nie zabrakło odniesień i porównań do sytuacji związków zawodowych za granicą, w świetle których widać było, na ile polski ruch związkowy jest szczególny i wyróżnia się na tle Europy. Prelegent poruszył także zagadnienia propozycji zmian w Kodeksie Pracy, które wzbudziły w ostatnim czasie wiele kontrowersji.
Po prelekcji była możliwość zadawania pytań, co pozwoliło na długą i ciekawą dyskusję, dostarczającą wiele spostrzeżeń na temat perspektyw dla praw pracowniczych w Polsce, wyzwań stojących obecnie przed związkowcami, a także zagadnień regionalnych.

Spotkanie z osobą posiadającą znaczne doświadczenie w walce o prawa pracownicze i mającą na tym polu istotne zasługi było interesujące i obfitowało w informacje. Było to pierwsze spotkanie otwarte Pracy Polskiej o takim charakterze. Organizatorzy zapowiedzieli już, że będzie wstępem do kolejnych. Miejmy nadzieję, że ten dobry początek okaże się inspiracją dla dalszego rozwijania tego kierunku działalności, dla jednoczenia pracy środowisk narodowych z pracą związkową - w końcu nasze cele są naturalnie zbieżne. Ochrona praw pracowniczych jest warunkiem jedności, wzrostu i dobrobytu wspólnoty narodowej.
Jest wiadome, że na zachodzie Europy związki zawodowe zdominowane są dziś przez lewicę, często o odcieniu liberalnym w kwestiach społeczno-kulturowych. W Polsce, ze względu na doświadczenia historyczne okresu komunizmu, sytuacja ukształtowała się inaczej i jest to szczególna szansa, którą należy wykorzystać.

Katarzyna Skierska